TurkishEnglishGermany
Karınca
Karınca

Karınca (Hymenoptera) zarkanatlılar gurubundan bir canlıdır. Karıncanın büyüklüğü 2-4mm arasındadır. Karıncanın yeryüzünde 8800 türü bulunur. Her türlü karıncanınkendine özgü özellikleri bulunur. Karınca canlısının vücudu baş, göğüs ve karın olarak 3 bölümden meydana gelir. Karıncanın bel ve boyun kısmı çok ine kıvrımlar halindedir. Karınca kızıl, kahve, siyah renklerde görülür.Karınca toplulukları yuvasını toprak altında yapar. Karınca yeryüzündeki en kalabalık canlı topluluğudur. Her yeni doğan 40 insana karşın 700 milyonkarınca dünyaya gelir. Çok çalışkan karıncalar hem sürekli çalışır hem de yavru karıncaları her tür gelebilecek tehlikeye karşı korur. Karıncalar arasında çok iyi bir iletişim vardır. Karıncalar aralarından bir grubu dışarıya yiyecek aramak için yollar. Giden karıncalaryiyecek bulduğunda diğer karıncalara haber verir.

Karınca yiyecek aramaya giderken ardından yer tayin etmek için bir koku bırakır.Karıncanın bıraktığı bu koku sayesinde diğer karıncalar kokunun olduğu yerleri takip ederek yiyeceğe ulaşır. Bir karıncakendi ağırlığının 50 katı kadar ağırlık kaldırabilir.

 

Evinizde iş yerinizde yada diğer ortamlarda haşereler ile mücadele etmek için firmamızı arayabilirsiniz.

Ayzer İlaçlama
Cep tel : 0 541 585 61 60
Sabit tel: 0312 212 07 24

Ev İçinde Bulunan Karıncaların Kontrolü

Karıncalar, sürekli olarak evlerde ve binalarda karşılaşılan en yaygın ve zararlı haşeratlardandır. Hızlı üremesinin ve kontrol altına alınmasının zor olmasının yanı sıra, karıncalar evlerdeki yiyecekleri kirletmekte, evlerin ya da binaların altına yuvalarını yaparak büyük delikler inşa etmekte ve yine yuvalarına yapmak için evlerdeki ahşapları oyarak yapısal hasarlara neden olmaktadırlar. Her ne kadar karıncalar zararsız olarak bilinse de ateş karıncaları gibi türleri ağrılı sokmalara yol açabildiği için, bu karınca türleri aşırı duyarlı bireyler için tehlikeli olabilmektedir.
Ev sahiplerinin çoğunun görüşüne göre, tüm karıncalar birbirine çok benzemektedir. Aslında, evlerin ve binaların etrafında yaşayan düzinelerce farklı türde karınca bulunmaktadır ve her tür benzersiz özelliklere sahip olduğundan kontrol yöntemleri de değişiklik göstermektedir. Ankara’da ev içinde en yaygın görülen karıncalar arasında kaldırım karıncaları, marangoz karıncaları, akrobat karıncaları, firavun karıncaları ve kokulu ev karıncaları bulunmaktadır. Marangoz karıncaları son yıllarda ev içleri için özel bir sıkıntı halini almıştır ve bu karınca türü için daha detaylı bilgi daha sonra verilecektir. Ev içinde hangi karıncaların yuva yaptığını bilmek ilaçlama şirketleri için önemli bir bilgi olmaktadır. Plastik torbaya ya da şişeye birkaç karınca toplanıp ilaçlama şirketine götürülerek karınca türü hakkında ve ilaçlama şekilleri hakkında bilgi alınabilir.
Karıncalarla sürekli uğraş içinde olmak sinir bozucu olabilmektedir. Bu makale onları kontrol altında tutmanızda ve profesyonel ilaçlamaya ne zaman ihtiyacınız olduğu konusunda size yardımcı olacaktır. Bu makale ev içlerinde yaygın olarak görülen karıncalarla ve onların kontrol altına alınması ile ilgilidir.

Karıncaların Özellikleri
Karıncalar, işbirliği içinde ve birbirine bağlı kolonilerde birlikte yaşayan sosyal böceklerdendir. Koloniler, türlerine bağlı olarak, yüzlerce veya milyonlarca karıncalardan oluşabilmektedir. Her kolonide, farklı görevler için karınca bulunmaktadır ve her karıncanın belirli bir görevi olmaktadır. Tüm karınca kolonilerinde birincil görevi yumurta bırakmak olan bir veya daha fazla kraliçe karınca bulunmaktadır. Yumurtalar beyaz renkte larvalardan oluşmaktadır ve bu yumurtalar daha sonra yetişkin “işçi” karıncalarına dönüşmektedir. İşçi karıncalar kraliçe karıncaları beslemekte ve onları korumakta, yumurtadaki yavrularını yetiştirmekte ve kolonileri için yiyecek ve su aramaktadırlar. Karıncalar yuvaları ve buldukları yiyecekler arasında görünmez koku izleri bırakarak ulaşımlarını sağlamaktadırlar. Birçok karınca türünde, karıncaların bıraktığı izler yuvalandıkları yerlerde veya dışarıdan girdikleri yerlerde izlenecek kadar belirgin olmaktadır.
Yılın belirli zamanlarında, karınca kolonileri çok sayıda kanatlı karınca da olarak bilinen uçan karıncalar üretmektedir. Bu kanatlı karıncalar yuvadan çiftleşmek ve yeni koloniler kurmak için çıkmaktadır. Eğer bir ev içerisinde karınca sürüsü varsa, o ev içerisinde bir karınca yuvası da vardır. Neyse ki, binalarda yeni koloniler kurmaya çalışan karıncalar için başarı oranı düşük olmaktadır. Bununla birlikte, kanatlı karıncaların iç mekanlara göç etmesi rahatsız edici olabilmekte ve bu türler genellikle termitler ile karıştırılmaktadır.
Kanatlı karıncalar bazı özelliklerine dikkat edilerek termitlerden ayırt edilebilmektedir. Kanatlı karıncaların arılara benzer dar (sıska) bir belleri varken termitlerin ise belleri baştan uca aynı genişlikte olmaktadır. Karıncalar ve termitler dört kanatlı olmaktadır, bununla birlikte karıncalarda, ön kanatlar arka kanatlardan daha uzun olurken, termitlerin dört kanadı da eşit büyüklükte ve eşit boyda olmaktadır. Son olarak karıncaların antenleri eğri veya “dirsekli” olurken, termitlerin antenleri düz olmaktadır.
Karıncalar yuvalarını binaların hem içlerine hem de dışlarına çok farklı yerlere yapabilmektedir. Bina içlerinde yuvalanan ya da iç mekanda yiyecek ya da nemli yerler arayan türlerin kontrol altına alınmaları zor olabilmektedir.

 

Karınca Kontrolü
Karıncaları kontrol altında tutmaya çalışan insanların çoğunun yaptığı ortak hata sadece gördükleri karıncalar üzerine ilaç püskürtmeleridir. Bu girişim genellikle başarısız olmaktadır, çünkü karıncalara maruz kalan yüzeylerin üzerinde toplu halde görülen karıncalar koloninin sadece küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Tipik olarak, bir yuvada ya da bir yerde saklanmış, bir veya daha fazla kraliçe karınca ve binlerce işçi karınca olacaktır. Etkili karınca kontrolünün anahtarı yuvalardaki kraliçeleri ve diğer koloni üyelerini ortadan kaldırmaktır.
Dış Mekanlarda Yuva yapmış Karıncalar
Evin içinde fark edilen karıncalar aslında bahçedeki yada dışarıdaki yuvalarından ev içine giriyor olabilirler. Karıncaları dışarıdan eve girdikleri noktaya kadar izlemeye çalışın. Bu yuvalar, balkon kapılarının yanlarında, giriş kapılarının altlarında veya dış cephe kaplamasının temel duvarla birleştiği alanlarda olabilmektedir. Karıncalar genellikle bir çizgi boyunca veya kenarlar boyunca ilerlemeyi tercih etmektedir. İçerde veya dışarda karıncaları takip ederken, süpürgeliklerin etrafında oluşan çatlaklara, ek yerlere ve kenarlara, halı kenarlarının altındaki şeritlere, harç derzlerine vb. yerele dikkatli şekilde bakılmalıdır. Yuvalar genellikle toprak yığını veya karınca yuvası tepeciği ile işaretlenmiş yerlerde olmaktadır. Diğer karınca yuvaları saman örtülerinin, çakılların, taşların, peyzaj kerestelerinin, kaldırım veya binaların temel duvarlarına bitişik çim kenarlarının altına gizlenmiş olmaktadır. Bazı karıncalar, nemden zarar görmüş dış cephe kaplamasının veya ahşap kaplamanın altına yuva yapmayı tercih etmektedir. Dışarıda bir karınca kolonisi bulmak daha zor olduğu için, karıncaların görüldüğü yerde ilaçlama yapılması daha etkili ve kalıcı sonuçlara sebep olmaktadır. Dışarıda veya içeride gizli karınca yuvalarının yerinin tespit edilmesi amacıyla, karıncaların görüldüğü yerlerin yanına bir karton üzerine küçük bal ya da tatlı yiyecekler yerleştirilebilir. Karıncalar bırakılan besinlerle beslendikten sonra yuvalarına geri döneceği için bu karıncalar takip edilerek yuvaları tespit edilebilir.

Yer altında bir karınca yuvası keşfedildiği zamançim ve bahçedeki böcekleri öldürücü ilaçlar yuvalara püskürtülerek karıncalar ortadan kaldırılabilir. Büyük koloniler için böcek ilacını yuva içindeki yeraltı ağları boyunca hareket ettirmek için daha fazla miktarda sıvıya ihtiyaç duyulabilmektedir (seyreltilmiş insektisit konsantresini uygulamak için bir kova kullanmak etkili bir yöntemdir). Karınca tepeciklerini ortadan kaldırmak için ilaçlamanın etiketinde yazan talimatlar takip edilmeli, karıştırma ve uygulamaya yönelik önlemlere dikkat edilmelidir.

Bazı açık veya kapalı yuvalardaki karıncaları kontrol etmenin bir başka etkili ve uygun yolu, zehirli yemler kullanmaktır. Yemler, açık karınca tepelerinin yanlarına, kaldırım çatlakları boyunca devam eden yerlere ve karıncaların yuvalandığı ya da sık sık görüldüğü yerlere küçük miktarlarda serpilmelidir.
Evlere karınca girişinin azaltılması için, tesisat borularındaki çatlaklar onarılabilir ve tellerin binalara girdiği kapı eşikleri kapatılabilir, pencerelerdeki ve evlerdeki diğer açıklıklar kapatılabilir.
Karınca girişi, yukarıda sözü edilen sıvı böcek öldürücülerden birinin, binanın dış çevresi etrafına püskürtülmesiyle daha da azaltılabilir. Evin bitişik olduğu zeminden sonra 2 ila 6 metrelik bir alanın ilaçlanması ve temel duvardan sonra 2 ila 3 metrelik alanın ilaçlanması karıncaların evlerin etrafında yuvalanmasını azaltacaktır. Aynı zamanda karıncaların evlere girdiği, evin etrafındaki giriş kapılarının, şebeke borularının ve tellerin dışarıdan eve girdiği noktaların da ilaçlanması daha garanti bir yöntem olacaktır.

bahçelerde az miktarda karınca varsa tüm bahçeye granüler insektisit püskürtülmesi veya uygulanması tavsiye edilmemektedir. İlaçlama komple bahçedeki bütün canlı türlerini etkilemektedir. Bu ilaçlama yöntemi ile bahçelerdeki diğer zararlı böceklere zarar veren diğer yararlı karınca türlerini de ortadan kaldırmaktadır.

Kokulu Ev Karıncaları
Kokulu ev karıncaları, dünyanın büyük bir bölümünde görülen ve kontrol edilmesi zor olan en yaygın karınca türlerindendir. Bu karınca türleri çok küçük olabilmektedir (1/8 inç), karanlık ve iç veya dış yüzeyler boyunca farklı yollar izleyebilmektedir.
Bu karınca türleri, çoğu yemlerle kolayca kontrol altına alınabilen kaldırım karınca ile karıştırılmaktadır. En doğru teşhis için büyüteçle incelenmeleri gerekmektedir. Ayrıca diğer karıncalarda farkları kokulu ev karıncalarının toraks ve batınları arasındaki daralan alanları boyunca fark edilen bir düğümün veya “yumru” nun olmamasıdır. Kaldırım karıncalarında iki belirgin düğüm vardır ve kafa ile toraks boyunca ince çizgiler ve şeritler bulunmaktadır. Kaldırım karıncaları, aynı zamanda, toprak parçalarının, kaldırımların, garajların ve diğer döşemeli alanların altındaki tipik yuvalanma yerleriyle diğer karınca türlerinden ayrılmaktadır. Kokulu ev karıncaları bir parmakla ezilip kokladığı zaman çürümüş hindistan cevizi veya çam kokusu gibi kokmaktadır.
Kokulu ev karıncaları hemen hemen her yere yuva yapmaktadır. Genellikle dış mekanlarda kaldırım taşlarına, saman altlarına, ağaçların içlerine, çiçek saksılarına ve ev içinde her yere yuva yapmakta ve iç mekanlarda yiyecek toplamak için gezinmektedirler. Yuvalar ayrıca, özellikle nemli mekanların yakınlarında, duvar boşluklarında, alet dolaplarının altlarında, saksıların içlerinde olmaktadır. Ayrıca yuvalar gezici olma eğilimindedir; koloniler hava koşullarına ve kendilerini rahatsız eden değişikliklere tepki olarak hızlı ve sıklıkla yerlerini değiştirebilmektedir.
Kokulu ev karınca kolonilerinde çok sayıda yumurta yumurtlayan kraliçeler olmaktadır ve büyük koloniler herhangi bir sebep olmaksızın daha küçük kolonilere bölünebilmektedir. Ev içindeki kokulu karıncalar ağzı açık bırakılan yiyeceklerde, evcil hayvanların yemlerinden ve çöplerdeki artıklardan beslenmektedir.
Bu özel karınca türlerinin, özellikle ev sahipleri tarafından kontrol edilmesi zor olmaktadır. Ev içinde bu karıncalar ile savaşmak için Combat® Karınca Öldürücü Jeller veya Terro® Karınca Öldürücü Şuruplar etkili olmaktadır. Tüm karınca türlerinde olduğu gibi, iç mekanlarda ağzı açık yiyecek bırakılmayarak, nemli alanlar azaltılarak, açık yerler kapatılarak karıncaların evde yuvalanması önlenebilir. Ev içleri sık sık deterjanlı su ile silinerek ve karıncaların yolları yok edilerek geçici de olsa karıncalarla savaşılabilir. Ancak yem kullanılıyorsa, yiyecek toplama yollarının temizlenmemesi gerekmektedir. Karınca giriş noktalarından olan, binaya dokunan çalılar ve uzuvların kırpılması karıncaların girişinin azaltılması amacıyla yararlı olabilir. Doğada, bu karınca türleri bitki nektarlarından veya çürüyen bitkilerin sularından beslenmektedir.
Kokulu ev karıncaları eve dadandığı zaman profesyonel yardım çağırmadan ev sahipleri de kendileri ilaçlama yapabilirler.

Evde ya da İç Mekanlarda Yuva Yapmış Karıncalar
Binalar karıncalar için uygun saklanma ve yuvalanma alanlarını içermektedir. Karıncalar sitelerin duvarları arkasında kalan boşluklara, alet dolaplarına ve diğer dolaplara, pencere ve kapı çerçevelerinin arka kısımlarına, zeminlerin ve beton plakaların altlarına yuva yapabilmektedir. Bu alanların çoğu kuytu köşelerdir ve bu da yuvaların kesin yerlerinin belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Yuvaların yerlerinin kesin olarak belirlenemediği veya yuvalara erişimin olmadığı zamanlarda, özellikle ev sahipleri için karınca ilacı yemleri genellikle iyi bir tercih olmaktadır.
Yemleri kullanmanın avantajı, yiyecek arayan karıncaların bu yemleri yuvaya götürmesi durumunda kraliçe ve diğer koloni üyelerinin bu yemleri yemesidir. Sonuç olarak, tüm koloni genellikle bu yemlerle yok edilmektedir. Ev içerinde kullanılacak yemlerin çoğu, çocukları korumak için dayanıklı poşetlere paketlenmiş ve yiyecek görüntüsünden uzakta olmaktadırlar

Karınca yemlerini, karıncaların görüldüğü yerlerin yanına koyulmalı, tercihen karınca izlerinin (işçi karıncalarının yiyecek ve yuva arasında izlediği görünmez koku izlerinin) yanına koyulmalıdır. Yem istasyonlarının etrafına başka böcek ilacı veya temizlik maddesi püskürtülmemelidir, püskürtülen yabancı maddeler yemleri yiyecek olan karıncaları kokuları yüzünden vazgeçirebilmektedir. Başlangıçta, yem istasyonu çevresindeki karıncaların sayısında bir artış görebilirsiniz – SAKIN KARINCALARI KAÇIRMAYA ÇALIŞMAYIN. Yemlerin etrafında oluşan karınca sayısındaki artış, karıncaların yem üzerinden beslendiğini ve böcek ilacını yuvaya geri taşıdığını göstermektedir. Yemlerin etrafındaki karınca sayısı gün geçtikçe azalış göstermektedir. Bu durum kolonilerdeki karıncaların sayısının azaldığının bir göstergesi olabilir. Karıncaların görüldüğü yerlere ek yemler koymaya devam etmek karıncalarla savaşta daha garantili bir yöntem olmaktadır.
Karıncalar yiyecek tercihlerinde oldukça titiz davranmaktadırlar ve yıl boyunca yemlerini değiştirebilmektedirler. Eğer tercih ettiğiniz yem karıncalar tarafından tercih edilmiyorsa başka bir ürün deneyebilirsiniz. Optimal sonuçlar, genellikle sadece birkaç karınca tarafından kısa bir beslenmeyi değil, sürekli bir beslenme dönemi gerektirmektedir.

DİĞER HABERLER