ULV İlaçlama

ULV İlaçlama

ULV ilaçlama hizmeti önemlidir. Motorlu makinelerle kalıcı veya ani etkili, havada buharlaşan tipte ilaçları su ile seyrelterek atma işlemidir. Geniş ve malzeme yığılı kapalı alanlarda ve bazı açık alanlarda uygulanır.

Sisleme böcek zehirlerini ve dezenfektanları özel olarak tasarlanmış ağızlığı ile sıkıştırarak soğuk sis veya zehirli sprey üreterek çalışmaktadır. Elektrikli taşınabilir modelleri, özellikle egzoz gazları üretmedikleri ve daha az gürültü çıkarttıkları için iç mekan uygulamaları için daha uygundur. Bu makineler hem yağ hem de su bazlı çözeltileri uygulamak için uygundur.

Evinizde iş yerinizde yada diğer ortamlarda haşerelerle mücadele etmek için firmamızı arayabilirsiniz.

Haşere tablosu nu sizin için hazırladık. Hangi ayda hangi haşerenin üreme evresine girdiğini aşağıdaki tablodan bulabilirsiniz. Halk arasında en çok yaz aylarında haşere üreme mevsimi gibi görülse de, aslında haşereler her ay üreme yapabilirler.

Evinizde iş yerinizde yada diğer ortamlarda haşerelerle mücadele etmek için firmamızı arayabilirsiniz.

Termal Sisleme, yaklaşık 10 mikron büyüklüğünde ki damlacıklarıyla görünür bir sis meydana getirir ve pestisitleri ve mikrop öldürücü ilaçları karıştırarak haşereleri öldürür. Termal sisleme, dış mekan kullanımında vektör taşıyıcıları ve zararlılarla mücadele etmek ve ortamı dezenfekte etmek için uygundur. Bu sisleme araçları, ürettikleri egzoz gazları nedeniyle kapalı mekânlarda kullanılmaya uygun değildir.

ULV ( Sisleme) İlaçlama Kullanım alanları

Vektör Ve Zararlı Böcek Kontrolü

Sivrisinekler, sinekler, pireler, kurtlar ve hamamböcekleri gibi zararlı bakterileri taşıyan vektörler, günümüzde dünyada en yaygın biyolojik hastalık bulaştıran haşerelerdir. ULV ilaçlama sektörü profesyonelleri tarafından genellikle sisleme yönteminin en etkili haşere kontrol yöntemi olduğu kabul edilmektedir, çünkü bu ULV ilaçlama sürecinde sadece küçük miktarlarda böcek ilacı kullanılmaktadır.

UÇAN BÖCEKLER
Sivrisinekler ve kara sinekler tarzında uçan haşereler, vektörleri taşıyarak büyük bir hastalık bulaştırıcı grupları oluşturmaktadırlar. Bu haşereler, Sıtma, Dang humması, Sarı humma, Typhus ve Zika virüsü dahil olmak üzere insanlara çok sayıda bulaşıcı hastalık bulaştırabilmektedirler. Uçan haşereler ayrıca hayvanları etkileyebilmekte ve ürünleri yok ederek tarıma zarar verebilmektedirler. Bu sineklere örnek olarak, Sivrisinekler, Darbe Sinekleri, Şişe Sinekleri, At Sinekleri, Meyve sinekleri, Fasulye Sinekleri ve Lygus Sinekleri örnek olarak gösterilebilir. Termal sisleme, bu haşerelerin sayısının şehirlerde ve çiftliklerde azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

EV İÇİ ZARARLI BÖCEKLER
Hamam böcekleri ev içinde görülen en yaygın haşerelerden birisidir. Şehirlerde ve kasabalarda artan bir halk sağlığı sorunu olan tipik böcek zararlıları arasında Hamam böcekleri, Pireler, Karıncalar, Yaban arıları, Güveler bulunmaktadır. Bu böcek türlerinin hepsi hastalık taşımasa bile, hızla üreyebilmekte ve kontrol edilmelerinde hane halkını zor duruma sokabilmektedirler. Bazıları ise temas halinde ciltte tahrişe ve alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedirler. Olası bir böcek istilasından sonra bu sorunla başa çıkabilmek için sisleme metodu kullanılmaktadır.

HAYVAN PARAZİTLERİ VE BÖCEKLERİ
Kırmızı akar ve hayvan parazitleri besi hayvanları için zararlı olabilmektedir. Hayvansal üretime olan ilgi arttıkça, parazitlerin hastalık tehdidi de artmıştır. Bu parazitler, uçan böceklerden, hayvanın kanı, derisi ve saçıyla beslenen bitlere ve akarlara kadar farklı parazitlerden oluşmaktadır. Bu haşerelere örnek olarak sivrisinekler, karasinekler, domuz biti, uyuza neden olan böcekler, kulak kenelerini, pireleri ve kırmızı akarları örnek olarak verilebilir. Örneğin Domuz bitleri, domuz gribi veya domuz çiçeği taşıyabiliyorken, kırmızı akarlar ise tavukların bacaklarından beslenerek hayvanlarda ağrıya, tahrişe ve yumurta üretiminin azalmasına neden olmaktadır. Sisleme, boş hanelerde veya ahırlarda yaşayan parazitleri yok etmek için kullanılmaktadır. Sisleme metodu kullanılarak hayvan barınaklarının sürekli dezenfekte edilmesi ve böceklerin üreme döngülerinin durdurulması gerekmektedir.

Dezenfeksyon
Virüs, mantar ve patojenik bakteriler gibi patojenik mikroplar, hayvanları ve insanları etkileyen havadan veya doğrudan temas yoluyla bulaşan hastalıkların ana kaynaklarıdır. Çalışmalar, aerosol veya sisleme yoluyla dezenfektanların ve biyositlerin ilaçlanmasının, canlı bulaşıcı patojenlerin sayısını önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. Sisleyiciler, uygulamaya başladıktan sonra yaklaşık 10 dakika boyunca havada asılı kalan mikro damlacıklar üretmekte ve geleneksel temizleme veya spreylemenin ulaşılamadığı en erişilemez yerlere ulaşmaktadır.

PATOJENİK BAKTERİ
Ecoli (kalın bağırsakta enfeksiyona neden bir bakteri) Patojenik bakteriler, gıdalardan, içme sularından veya solunan havadan bulaşarak bir çok hastalığa ve enfeksiyona sebep olmaktadır. Hastalığa sebep olan bakteriler arasında, E-coli (kalın bağırsakta enfeksiyona neden olan bakteri), MRSA (antibiyotik direnci bulunan baktari), C. Difficile (kalın bağırsakta doğal olarak bulunan bakteri), Campylobacter (insanlarda gıda zehirlenmesine ve hayvanlarda düşük yapmaya sebep olan bakteri), Legionella (klima ve merkezi ısıtma sistemlerinde üreyen ve lejyoner hastalığına sebep olan bakteri) ve Salmonella (bağırsakta ortaya çıkan ve gıda zehirlenmesine neden olan bakteri) bulunmaktadır. Hijyenik olmayan ortamlarda gıda hazırlama, hijyenik olmayan su depolama sistemleri ve iklimlendirme sistemleri bu hastalıkları sebep olmaktadırlar. MRSA ve C. difficile gibi bakteriler, özellikle açık yaraları olan ve zayıflamış bağışıklık sistemlerinin enfeksiyon riski altında olduğu kişilerin bulunduğu hastanelerden, cezaevlerinden ve bakımevlerinden bulaşabilmektedir.

VİRÜS
İnfluenza Viral enfeksiyonları, gelişmiş ülkelerde gıda zehirlenmesi vakalarının yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Bu virüslerin örnekleri arasında Norovirüs (insanlarda akut gastroenterite neden olabilen virüs çeşidi) ve Rotovirüs (insanlarda akut enterite neden olabilen virüs çeşidi) bulunmaktadır. Diğer yaygın viral enfeksiyonlar arasında kış virüsleri ve mevsimsel virüsler bulunmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artması ile birlikte insanlar arasında endişeye sebep olan, H1N1 domuz gribi ve H5N1 kuş gribi türü gibi hayvandan insana bulaşabilen virüsler de vardır. Bu enfeksiyonların yayılmasını önlemek için sisleme sistemi kullanılarak yüzeylerin dezenfekte edilmesi şarttır.

MANTAR
Mantar, bitkilerde ve hayvanlarda (insanlar da dahil) bulunabilen parazitlerdir. Bazı mantarlar, insanlarda tedavi edilmediğinde ölüme sebep olabilecek ciddi hastalıklara neden olabilmektedir. Bu mantarlar, Aspergilloz (akciğerleri etkileyen mantar çeşidi), Koksidiyomiyozis (akciğer ve diğer dokuları etkileyen mantar çeşidi) ve Mycetomalar’dır (uzuvlar, karın ve göğüs duvarlarını, beyni etkileyen mantar çeşidi). Küf, evlerde ve işyerlerinde bulunan tozların ortak bileşenlerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte, küf sporları iç mekanlarda büyük miktarlarda mevcut olduğunda, insanlar için potansiyel olarak alerjik reaksiyonlara ve solunum problemlerine yol açarak sağlık tehlikesi oluşturabilirler. Bazı küfler ayrıca insanlar için ciddi sağlık riski oluşturan mikotoksinler üretebilmektedirler.
Ev içinde tavanda oluşan küfler genellikle nemli, karanlık veya buharlı alanlarda bulunabilir. Örnek olarak, banyo veya mutfaklarda, dar alanlı depolama alanlarında, son zamanlarda su basmış alanlarda, bodrum alanlarında, sıhhi tesisat alanlarında, havalandırmasız alanlarda ve ev içindeki nemli alanlarda oluşabilirler. Sisleme metodu, banyo veya mutfak tavanlarında, son zamanlarda su basmış alanlarda, bodrumların ve kötü havalandırmanın olduğu alanların bulunduğu yerlerde küflenme problemini ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

SİSLEME İÇİN KULLANILAN BÖCEK İLACI ÖRNEKLERİ
• Malatiyon: Su bazlı insektisit organofosfat
İdeal Ekipman: Soğuk Sisleyici (iç) / Su Bazlı Termal Sisleyici (dış)
• Sentetik piretroid: Piretrin bitkisinin çiçekleri tarafından üretilen doğal Pyrethrins’e benzer organik bazlı bir bileşik. Potansiyelini artırmak için karışıma bazen Pirenerollere Piperonil Butoksit de eklenmektedir.
İdeal Ekipman: Soğuk Sisleyici (iç) / Yağ bazlı Termal Sisleyici (dış).

SİSLEME İÇİN KULLANILAN DEZENFEKTAN ÖRNEKLERİ
• Gümüş Nitrat Çözeltili Hidrojen Peroksit: Hastanelerde yüksek düzeyde dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Genellikle mineralden arındırılmış su ile seyreltilmektedir (oran 200: 800 mg). Gümüş nitrat, alerjik reaksiyonları daha az duyarlı hale getirmektedir.
• Potasyum peroksimonosülfat (bilinen adıyla Virkon veya Trifectant içermektedir) – Patojenleri kontrol etmek için her mekanda kullanılabilen çok amaçlı dezenfektandır.
• Polyaminopropil biguanid: Zehirleme oranı düşük olan bakteriler için düşük konsantrasyonlarda (10 mg / l) kullanılan dezenfektandır.
• Hipoklorit – (klor türevi) – Gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve yerlere ulaşmadan havada asılı kalan dezenfektandır. Genel sanitasyon için, genellikle milyonda 200 parçada (ppm) bir kolrin kullanılmaktadır.
• Formaldehit (formalin): Çoğu bakteri ve mantarı (sporları dahil) öldüren yüksek derecede zehirli sulu çözeltiden oluşan dezenfektandır.

Ayzer ilaçlama; Profesyonel ekiplerimizden dezenfeksiyon ve ilaçlama hizmeti

0532 715 2029

0 312 212 07 24

Yada iletişim sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

DİĞER HABERLER
Hemen Ara Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort