Fabrika İlaçlama

Fabrika İlaçlama

Fabrikalarda Haşere Kontrol Yöntemi
Depolar ve fabrikalar, gün boyu alınan teslimatlar ve tesislerdeki çoklu giriş noktaları ile haşerelerin, böceklerin ve diğer zararlıların uğrak noktaları olabilmektedir. Böcekler, haşereler, sürüngenler, kemirgenler ve kuşlar istenmeyen hastalıkları beraberlerinde getirmekle kalmamakta, fabrikalardaki ürünlere ve tesisisin yapısını da zarar vermektedir. Fabrika ilaçlama her firma için gereklidir.
Endüstriyel binalarda ki haşere kontrol yöntemleri, tesislerin faaliyette bulunduğu sektöre göre de değişiklik göstermektedir. Bazı işletmeler kaçınılmaz olarak kirli bir ortama sahip olurken bazı işletmeler ise steril şartlara ihtiyaç duymaktadır. Bazı işletmeler doğrudan kamuoyu ile temasta olurken, diğerleri ise insanların yerini bilmediği yerlerde faaliyetlerine devam etmektedir. Fabrikaların farklılıklar neredeyse sınırsızdır. Her fabrika benzersizdir ve kendine has haşere kontrol yöntemlerine ihtiyaç duymaktadır.

 

 

Ayzer ilaçlama; Profesyonel ekiplerimizden dezenfeksiyon ve fabrika ilaçlama hizmeti

0532 715 2029

0 312 212 07 24

Yada iletişim sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.


Sıçanlar ve fareler, özellikle binanın dışından gelen zararlılar, çoğu fabrika ve endüstri tesisinin ortak düşmanlarıdır. Ağaç işleme tesisleri ve mobilya fabrikaları, termit ve tahtakurusu istilasından doğal olarak endişe duymaktadır. Bu tarz mobilya fabrikalarını istila eden bu zararlılar ürünlere zararlar vermekte ve mobilyaları satın alan kişinin evini de istila etmektedirler. Gıda işleme tesislerinde ki güveler, sinekler, böcekler ve diğer zararlılar en kötü düşmanlar olabilir. Hamam böceği geniş beslenme seçenekleri ile her fabrikayı kolayca istila edebilir. Endüstriyel binaların ve fabrikaların karşılaştığı haşere sorunlarının çeşitliliği fabrikaların çeşitliliği kadar çoktur.
Fabrikaların Haşere İstilasına Karşı Alabileceği Önlemler
Fabrikalardaki haşere problemleri için uygulanacak tek boyutlu bir haşere kontrol yönetimi bulunmamaktadır. Haşerelerin ve diğer zararlıların yayılmasını kontrol altında tutmak için özel ve iyi planlanmış bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar, profesyonel ilaçlama firmaları tarafından fabrikaların düzenli kontrol edilmesini, sanitasyon uygulamalarını ve temizlik prosedürlerini içerebilir. Fabrikalardaki haşere istilası konutlara oranla daha yüksek seviyededir. Aynı zamanda fabrikaları istila eden haşerelerin fabrikalara verdikleri zararlar konutlara verdikleri zarardan daha yüksek seviyededir. Bunun nedeni, fabrikalarda hammaddelerin bulunması ve kullanılan makinelerin pahalı olmasıdır.
Fabrikalar ve endüstri tesislerde büyük miktarda atık oluştuğundan bu atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmeleri ve suya karıştırılmamaları gerekmektedir.
Fabrika makinelerinde, yağ, kir ve pas oluşumu olabileceğinden bu makinelerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve temizlenmesi gerekmektedir.
Fabrika personelleri haşere kontrol yönetimi hakkında bilgilendirilmelidir. Dinlenme alanlarında yada dolaplarda ağzı açık gıdalar bırakılmamalıdır.
Fabrikalar ve endüstriyel kuruluşlar profesyonel bir ilaçlama şirketiyle yıl boyunca anlaşma yaparak haşere kontrol yönetiminde başarılı olabilir. Haşerelerin periyodik kontrollerinin yapılması, tesislerdeki eksikliklerin giderilmesi haşerelerin faaliyetlerini en aza indirecektir. Uygun haşere kontrol yöntemleriyle fabrikaların verimliliği de en üst düzeye çıkmaktadır. Fabrikanız için uygun tedavi yöntemlerini benimsemekteyiz.

Haşereler Fabrikalara Nasıl Girmektedir ve Nerelerde Saklanmaktadır
Yapıca büyük olan fabrikalara haşereler kolaylıkla girmekte ve içerde yuva yapabilecekleri yerleri kolaylıkla bulabilmektedir.
Giriş Noktaları
Haşereler, böcekleri kemirgenler ve diğer zararlılar fabrikalara, kapılardan, pencerelerden, havalandırma boşluklarından, sıhhi tesisattan, duvar veya zemin üzerindeki çatlaklardan ve deliklerden girmektedir.
Su Kaynakları
Haşereler ve diğer zararlılar beslenmeden uzun bir süre yaşayabilseler bile su tüketmeden yaşayamamaktadır. Günlük su ihtiyaçlarını gidermeleri gerekmektedir. Bu yüzden fabrikalardaki, su çeşmeleri, tuvaletler, hatalı kanalizasyonlar, klima sistemlerinden gelen yoğuşma ve diğer sıhhi tesisatlar haşereler için üreme yeri olmaktadır.
Gıda Kaynakları
Her türlü fabrika haşereler için beslenme ortamı sağlayabilir. Özellikle gıda üretim fabrikaları haşerelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Fakat hamam böceği gibi haşereler neredeyse her şeyi tüketerek beslenmelerini sağlamaktadır. Hamam böcekleri saç, karton kutular hatta yapıştırıcıları bile tüketmektedir.
Çatlak ve Boşluklar
Kemirgenler ve hamamböcekleri, saklanmak için küçük ve karanlık alanları aramaktadır. Fabrikanızda ki küçük çatlaklar ve boşluklar, zararlılar için üreme ve yaşam alanları sağlayabilir.
Müşteri / Çalışan Alanları
Çalışanların dinlenme ve yemek alanları haşerelerin istila ettiği bölgelerdendir. Bu alanlardaki yemek kırıntıları haşereleri kendine çekmektedir.

Haşerelerin Fabrikalara Verdiği Zararlar
Haşereler, böcekler küçük varlıklar olsa da işletmelere verdikleri zararlar büyük boyutlarda olabilir. Üstelik büyük bir istila işletmelerin itibarını da zedeleyebilir. Aynı zaman da haşerelerin bazı türleri fabrikaya girdiği anda hızlı bir şekilde çoğalacağı için, bu haşerelerin içeri girmelerini engellemek gerekmektedir.
Haşereler ve diğer zararlı türleri fabrikalara çeşitli yönlerden zarar verebilirler:
• Yapısal hasarların oluşması
• Olumsuz müşteri deneyimleri
• Hammadde ve envanterde hasarların oluşması
• Zararlı hastalıkların bulaşması
• Sağlık düzenlemelerinin ihlali
• Gıda zehirlenmesi
• Çalışan verimliliğinde düşüş ve moralde azalma
Haşerelerle mücadelede yanlış yada eksik yöntemlerin kullanılması fabrikalarda daha büyük hasarlara ve maddi kayıplara yol açabilmektedir. Firmamız fabrikanızda incelemelerde bulunarak en doğru yöntemleri kullanmakta ve sizi bu sorundan en kısa sürede kurtarmaktadır.
Haşereler ve diğer zararlılar bu denli büyük tesislere kalıcı hasarlar verebilmektedir. Fabrikalarda yaşanan ağır haşere istilası sonucunda zararlıların enfeksiyonlarından kurtulmak yıllar alabilmektedir. Özellikle gıda üretim fabrikaları için sorun daha da büyük olmaktadır. Gıdalarla beslenen haşereler ve diğer zararlılar mikroplarını ve dışkılarını işlenecek olan gıdalara bulaştırabilir ve gıdaları bozarak salgın hastalıklara neden olabilir. Fark edilmeyen haşere istilalarında, haşereler tarafından zarara uğratılmış gıdalar, gıda zehirlenmelerine yol açabilir.
Fabrikaları istila eden haşereler gerekli önlemler alınmadığı taktirde çalışanları da olumsuz etkilemektedir. Haşereler çalışanları hem sağlık açısından hem de mental açıdan yormaktadır. Bu da çalışanların verimliğinde ve üretkenliğinde düşüşlere neden olmaktadır.
Kemirgenler, sürüngenler ve termitler fabrikaların yapısında büyük hasarlar oluşturabilmektedir. Kemirgenler fabrikalardaki makinelerin elektrik aksamlarına zarar verebilmekte ve fabrikaları yangın tehlikesiyle baş başa bırakabilmektedir. Ayrıca duvarları ve zeminleri kemiren bu zararlılar diğer haşerelerin de fabrikalara girmesine neden olmaktadır.
Fabrikalarda yaşanan haşere ve diğer zararlı istilalarına karşı hemen önlem almak gerekmektedir. Fabrikanıza uygun çözümler sunmamız için hemen bizi arayabilirsiniz.

Fabrikaları İstila Eden Haşereler ve Diğer Zararlılar
Haşereler fırsatçı yapıları sayesinde her türlü alan için giriş noktalarını bulabilmekte ve uygun üreme alanlarında hemen çoğalmaktadırlar. Fabrikaları da istila eden yaygın haşere ve zararlı türü bulunmaktadır. Bunlar:
• Haşereler: Hamam böcekleri, karıncalar, tahta kuruları ve diğer haşere çeşitleri fabrikaları kolaylıkla istila edebilmektedir. Nemli alanları seven bu türler fabrikalarda kolaylıkla üreyebilmektedir.
• Sinek ve sivri sinekler: Sinek ve sivri sinekler girdikleri alanlarda kısa sürede çoğalmaktadırlar. Fabrikaların nemli yerlerinde, atık sularının olduğu yerlerde yuva yapmaktadırlar.
• Kemirgenler – Fareler gibi kemirgen türleri fabrikalarda sıklıkla görülmektedir. Fabrikaların kapılarından ve pencerelerinden kolaylıkla içeri girmektedirler. Bu zararlıların büyük fabrikalarda tespit edilmesi zor olmaktadır.
• Kuşlar – Güvercinler ve diğer kuş türleri çatılara, çatı katlarına, kirişlere ve bu tarz yerlere yuva yapmaktadır. Kuşlar, fabrikalarda büyük hasarlara neden olabilmekte ve havalandırma sistemine yuva yapan kuşlar dışkıları yoluyla fabrikanın iç havasını kirletebilmektedir.
Fabrikaları istila eden her türlü haşere ve zararlı türleri için hemen önlem alınmalıdır. Profesyonel yardımla bu sorunun üstesinden kısa sürede gelebilirsiniz.
İlaç Fabrikalarında Görülen Haşere İstilası
İlaç endüstrisinde çalışan fabrikalar, sıkı hijyen gereklilikleri, malzemelerin, ekipmanların, ürünlerin ve ambalajların mikrobiyolojik ve fiziksel kirlenmesini önlemek için haşere istilalarına karşı daha dikkatli davranmaktadır.
Daha sıkı klinik şartlar, iyi üretim uygulamaları ve ilaçların üretimi ve satışı ile ilgili mevzuatlar, ilaç şirketlerine daha fazla baskı yapmaktadır.
İlaç fabrikalarında görülen yaygın haşere ve zararlı türleri:
• Sinek, sivrisinek ve diğer uçan böcekler: Böcekler çok sayıda patojen mikroorganizmaları taşıyabilir ve ilaç üretim tesisinin hassas bölgelerine yönelik bir tehdit oluşturabilir.
• Haşereler ve böcekler: Hamam böceği, ilaç fabrikalarında görülen en yaygın böcek türüdür. Taşıdıkları hastalıklar, küçük yerlerde saklanma yetenekleri, çeşitli beslenmeleri ve hızlı üremeleri nedeniyle ilaç fabrikalarında büyük hasarlara neden olmaktadır.
• Kemirgenler: Sıçanlar ve fareler, ilaç fabrikaları için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Binalara, ekipmanlara ve ürünlere zarar verebilir ve hassas ilaç üretim ortamlarına taşıdıkları çok çeşitli patojenleri yayabilirler.
• Kuşlar: Kuşlar diğer binalarda olduğu gibi, çatı malzemelerini yerinden çıkararak ve olukları yuva ve tüylerle tıkayarak fiziksel hasarlara neden olabilirler. Dışkıları binaları, bina girişlerini ve havalandırma boşluklarını kirletebilir. Binalar ve ekipmanlar, kuş pislikleri, yuvaya taşınan malzemeler, kuş tüyleri gibi şeylerle kirlenebilir.
• Depolanmış ürün böcekleri ve zararlılar: Birçok böcek türü, güveler, akarlar, ilaç yapımında kullanılan nişastaları, şekerleri ve bitkisel ürünleri kirletebilir. İlaç yapımında kullanılacak olan hammaddelerin kirlenmesi ile ilaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri değişebilir. Bu da ürün kaybına yol açmaktadır.
İlaç Fabrikalarını İstila Eden Haşerelerin Verdikleri Zararlar
• Marka ve şirket itibarının zarar görmesi
• Hammadde ve üretimi tamamlanmış ürünlerin değiştirilmesi nedeniyle yaşanan maddi kayıplar
• Steril alanların temizlik ve sanitasyon maliyeti
• Üretimde aksamaların ve kesintilerin yaşanması
• Müşterilerin kaybı
• Tazminat talepleri
• Elektrik tesisatı, ekipman ve binalardaki yapısı hasarlar
• Hijyen ve güvenlik yasalarının ihlali için açılan davalar
• Çalışanların motivasyon kaybı
Kullandığımız yöntemler ile ilaç fabrikalarındaki haşere istilalarını etkili bir şekilde yönetmekteyiz. Firmamızın teknisyenleri üretim yerlerini, depolama yerlerini ve paketleme yerlerini gezerek gerekli incelemeleri yapmaktadır.

Fabrika İlaçlama İçin Neden Bizim Firmamızı Tercih Etmelisiniz
Etkili haşere yönetimi tek seferlik bir etkinlik değil devam eden bir süreçtir. Bilimsel araştırma ve özel çözümlere dayalı fabrikalarınızın ihtiyaçları için en iyi programı belirlemekteyiz. Firmamız haşere kontrol yönetimi konusunda üç kritik hususu birleştirmektedir.

• Kapsamlı muayene
Öncelikle, fabrikanıza zarar veren haşerelerin istila sebeplerini tespit eder ve değerlendiririz.
Kapsamlı denetimler
Zararlıların fabrikanıza hangi alanlardan girdiklerini tespit etmekteyiz.
Haşere türü tespiti
Fabrikanızı istila eden haşerelerin arkalarında bıraktıkları izlerle haşerelerin yuvalarını bulmaktayız ve istila eden haşere türünü tespit etmekteyiz.
Risk değerlendirmesi
Fabrikanıza giren haşereler için uygun üreme ve beslenme alanlarını tespit etmekteyiz. Böylece haşereler için fabrikanızdaki elverişli koşulları ortadan kaldırmak için uygun yöntemleri hazırlarız.
• Uygulama
Haşereleri fabrikanızdan çıkarmak ve tekrar istila riskini azaltmak için gerekli yöntemleri uygulamaktayız.
İlaçlama ve önleme
Fabrikanızı istila eden haşereleri ve zararlıları fabrikanızdan çıkartmak için uygun ilaçlama yada haşere kontrol yöntemlerini uygulamaktayız. Tekrar bir istila sorunu ile karşı karşıya kalmanızı engellemek için fabrikanızdaki aksaklıkları uygun şekilde onarmaktayız.
Çevreye duyarlılık
Kullandığımız ürünler çevre dostudur. Eğer fabrikanızda haşere kontrol yöntemi için bizi tercih ederseniz çevreye en az etki veren yöntemleri de kullandığımızı bilmelisiniz.
Sanitasyon danışmanlığı
Haşereler ve zararlılar istila ettikleri ortamlarda artıklarını da bırakmaktadırlar. Fabrika temizliği, tesisi bakım gibi hizmetlerimizde fabrikanızdaki haşere artıklarını temizlemekteyiz.
• İzleme
Yıl boyunca fabrikanızı kontrole gelerek olası haşere istilalarından sizleri korumaktayız.
Firmamızın sunduğu diğer hizmetler
Kuş Kontrolü
Birçok kuş türü güzel ve sevimli olmalarına rağmen, bazı türler fabrikalar için sorunlara neden olabilmektedir. Kuşlar hastalıkları yayabilir, ürünlere zarar verebilir ve atık ve pisliklerle tehlikeli koşullar meydana getirebilir. Havalandırma sistemine giren kuş dışkıları fabrika havasını kalitesiz hale getirebilir. Firmamız fabrikalarınızda çeşitli önlemleri alarak, fabrikanızın kuşlara çekici hale gelmesini engellemektedir.
Sivrisinek Kontrolü
10 gün gibi kısa bir sürede, tek bir sivrisinek 100 sivrisineğe kadar çoğalabilmektedir. Sivrisinekler, müşterileriniz ve personeliniz için zararlı olabilmektedir. Çeşitli bakterileri taşıyan sivrisinekler çalışanlarınıza yada müşterilerinize bu bakterileri bulaştırabilir. Firmamız fabrikanızdaki aksaklıkları gidererek sivrisineklerin fabrikanıza girmelerini engellemektedir.
Sinek Kontrol
Sineklerin iş ortamında bulunmaları sağlık risklerini de beraberinde getirmektedir. Sinekler, E. coli ve Salmonella’ya neden olan patojenik bakterileri etraflarına yayabilirler. Sinekler hızla çoğaldıkları için kontrol altına alınmaları da zor olmaktadır. İlaçlama firmamız, fabrikanız için özel olarak tasarlanmış planlar geliştirmektedir. Işık tuzakları, yemleme, kimyasal kontroller ve sinek istilasının önlenmesi için çeşitli yöntemler kullanmaktayız.
Haşere kontrol yönetimi hizmetlerine ek olarak, firmamız daha özel problemler için de çözümler sunmaktadır.
Tesis Onarım
Haşereler fabrikanıza kapılardan, pencerelerden ve diğer küçük çatlaklardan girebilir. Yetişkin fareler, bir santimetrelik genişlikteki bir açıklıktan fabrikanıza girebilmektedir. Firmamız, düzenli servisimizin bir parçası olarak fabrikanızdaki küçük çatlakları ve boşlukları uygun malzemelerle kapatacaktır.
Termit Kontrol
Termitler küçük olabilir, ancak bir istila çok pahalı yapısal hasara neden olabilir. Gelecekteki bir istilaya karşı önlem almak veya mevcut termit istilasıyla etkili şekilde savaşmak için firmamızı arayabilirsiniz.
Koku Giderme
Hoş olmayan kokular, fabrikadaki çalışma ortamlarında rahatsızlık oluşturabilmektedir. Fabrikalardaki kötü kokular sinekleri, haşereleri ve böcekleri kendisine çekmektedir. Fabrika İlaçlama teknisyenlerimiz ilk olarak kötü kokunun kaynağını tespit etmektedir. Kaynağın kokusunu tespit ettikten sonra koku giderme işlemleri ile bu sorunu çözmekteyiz.
Sanitasyon
Haşereler ve diğer zararlılar fabrika istilalarından sonra arkalarında artıklarını bırakmaktadır. Bu artıklar astım ve alerjik reaksiyonlara sebep olmaktadır. Haşerelerin fabrikanızda oluşturduğu sağlıksız ortam koşullarını onarmaktayız. Fabrikalarda hem çalışanlar hem de hammaddeler için dezenfekte edilmiş ortamın korunması önemli olmaktadır.
Sanitasyon hizmetlerimizi uygulayarak kirlenmiş alanları temizleriz ve bütün haşere ve böcek artıklarını ortadan kaldırırız. Ekibimiz, fabrikanızın güvenli, temiz ve sorunsuz çalışmaya devam etmesi için kapsamlı şekilde sanitasyon uygulaması yapmaktadır.
İlaçlama firmamız her türlü fabrika için en kaliteli haşere kontrol yöntemlerini kullanarak fabrikaları haşerelerden ve zararlılardan korumaktadır.
• Fabrikalar ve endüstri işletmeleri için ücretsiz ve kapsamlı bir denetim gerçekleştirme
• Yapılan denetimler sonucunda bulunan bulgulara göre fabrikalara özgü haşere kontrol yöntemlerinin belirlenmesi
• Belirlenen yöntemler doğrultusunda fabrika yöneticilerinin ve çalışanlarının bilgilendirilmesi. Kullanılan yöntemleri içeren detaylı bir raporun hazırlanması
• Fabrika İlaçlama uygulamalarında sonra detaylı sanitasyon uygulamalarını yapılması
• Fabrikaları istila eden haşerelerden kurtulduktan sonra belirlenen zamanlarda fabrikaların muayene edilmesi
• Acil durumlarla karşılaşıldığı durumlarda esnek zamanlama ile acil fabrika ziyaretlerinin yapılması
• İlaçlama işleminden sonra fabrikalardaki aksaklıkların belirlenmesi ve uygun malzemelerle boşlukların kapatılması
• Düzenli e-postaların gönderilmesi

Fabrika İlaçlama Yaptığımız Fabrikalar

Fabrika İlaçlama firmamız her türlü büyük yada küçük fabrikalarda ilaçlama işlemlerini yapmaktadır. Fabrikaları inceleyerek faaliyette bulundukları sektörün özelliklerine göre fabrika ilaçlama yöntemlerine karar vermekteyiz.
• İlaç üretim fabrikaları
• Kıyafet fabrikaları ve konfeksiyonlar
• Gıda üretim tesisleri
• Su artıma tesisleri
• Mobilya üretim tesisleri

Buraya tıklayarak bize ulaşın.

DİĞER HABERLER
Hemen Ara Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort